nobelia.cz

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli poskytované klientovi

V souladu s ustanovením § 88, odst. 1 Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění, tímto pojišťovací zprostředkovatel informuje klienta či zájemce o pojištění o následujících skutečnostech:

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli

Obchodní firma

Nobelia, s.r.o.

27456439

Provoz činnosti zprostředkování pojištění v roli

Samostatný zprostředkovatel

Sídlo

Štefánikova 16/29, 150 00  Praha 5

Kontaktní telefon/ e-mail

+420 608 305 206 / makovec@nobelia.cz

 

Pojišťovací zprostředkovatel Nobelia, s.r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 113955, a dále je registrován v registru samostatných zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou.
Registraci pojišťovacích zprostředkovatelů u České národní banky je možné ověřit na internetových stránkách ČNB, případně na žádost klienta vydá pojišťovací zprostředkovatel kopii osvědčení o své registraci.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny

Pojišťovací zprostředkovatel Nobelia, s.r.o. nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců pojišťovacího zprostředkovatele nespokojen, je oprávněn stěžovat si jednateli společnosti Nobelia, s.r.o., a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti. Podat stížnost může rovněž orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka. Případný spor může klient rovněž řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra.

Seznam pojišťoven pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Atradius Credit Insurance N.V., org. Složka
 • Axa Assistance, s.r.o.
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka
 • Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s, člen holdingu ČSOB
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • ERV Evropská pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa, pojišťovna, a.s.
 • Maxima pojišťovna, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s

Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost pojištění zprostředkovat pro jednu nebo více pojišťoven.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění

Samostatný zprostředkovatel i jeho vázaní zástupci jsou za svou činnost odměňováni spolupracujícími pojišťovnami formou provize. Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce nejsou odměňováni přímo zákazníkem.

Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1  Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění informován o veškerých skutečnostech, o které jsem projevil zájem, a které mi je pojišťovací zprostředkovatel dle zmíněného zákona povinen sdělit.
 

 

Partneři

 • Allianz
 • Agra pojišťovna
 • Axa
 • Colonnade
 • Česká pojišťovna Zdraví
 • ČSOB
 • Direct
 • ERV
 • Generali Česká pojišťovna
 • Hasičská pojišťovna
 • Kooperativa
 • Maxima
 • Slavia
 • Uniqa

Připravili jsme pro Vás novou mobilní aplikaci!

Stáhněte a využijte naši mobilní aplikaci Crashhelp, která usnadňuje řidičům zadokumentování případné škody na vozidle a dispečerům rychlé info, že došlo ke škodě na vozidle.

Android App

Zeptejte se nás!

Nenašli jste potřebné informace, nemáte čas hledat nebo jen potřebujete poradit? Kontaktujte nás v pracovní dny na telefonu nebo e-mailu a pomůžeme vám.