nobelia.cz

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli poskytované klientovi

V souladu s ustanovením § 88, odst. 1 Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění, tímto pojišťovací zprostředkovatel informuje klienta či zájemce o pojištění o následujících skutečnostech:

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli

Obchodní firma

Nobelia, s.r.o.

27456439

Provoz činnosti zprostředkování pojištění v roli

Samostatný zprostředkovatel

Sídlo

Štefánikova 16/29, 150 00  Praha 5

Kontaktní telefon/ e-mail

+420 608 305 206 / makovec@nobelia.cz

 

Pojišťovací zprostředkovatel Nobelia, s.r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 113955, a dále je zapsán v registru vedeném ČNB. Zápis  zprostředkovatele v registru ČNB může klient nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách https://www.cnb.cz/cnb/jerrs nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny

Pojišťovací zprostředkovatel Nobelia, s.r.o. nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Postup při podání stížnosti a reklamace na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců či vázaných zástupců pojišťovacího zprostředkovatele nespokojen, je oprávněn stěžovat si jednateli společnosti Nobelia, s.r.o., a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti. V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení spotřebitelských sporů, kterým je v oblasti zprostředkování životního pojištěn finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.

Seznam pojišťoven pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění:

 • Agra pojišťovna, organizační složka, Österreichische Hagelversicherung VVaG
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s, člen holdingu ČSOB
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • ERV Evropská pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka (zastoupená AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.)
 • Kooperativa, pojišťovna, a.s.
 • Maxima pojišťovna, a.s.
 • Pillow pojišťovna, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.

Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost pojištění zprostředkovat pro jednu nebo více pojišťoven.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění

Samostatný zprostředkovatel i jeho vázaní zástupci jsou za svou činnost odměňováni spolupracujícími pojišťovnami formou provize. Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce nejsou odměňováni přímo zákazníkem.


 

 

Partneři

 • Allianz
 • Agra pojišťovna
 • Axa
 • Colonnade
 • ČSOB
 • Direct
 • ERV
 • Generali Česká pojišťovna
 • Hasičská pojišťovna
 • Kooperativa
 • Slavia
 • Uniqa

Připravili jsme pro Vás novou mobilní aplikaci!

Stáhněte a využijte naši mobilní aplikaci Help+Assist, která usnadňuje řidičům zadokumentování případné škody na vozidle a dispečerům rychlé info, že došlo ke škodě na vozidle.

Android App  

Zeptejte se nás!

Nenašli jste potřebné informace, nemáte čas hledat nebo jen potřebujete poradit? Kontaktujte nás v pracovní dny na telefonu nebo e-mailu a pomůžeme vám.