nobelia.cz

CARGO RISK MANAGEMENT – CRM

Výsledek podnikání každého dopravce nepříznivě ovlivňují náklady, které s sebou nesou naplněná rizika tohoto podnikání. Zejména škodní a mimořádné události, kterým se dopravci nepodařilo předejít nebo jejich nepříznivé následky odvrátit. Cargo Risk Management je zcela ojedinělý a komplexní přístup k řešení rizik spojených s autodopravou. Aplikací tohoto přístupu v praxi, kromě jiného, dosahují naši klienti snížení škodního průběhu a následně nižších pojistných sazeb. Takto široký komplexní přístup k této problematice se dlouhodobě projevuje dramatickým snížením nákladů na pojištění a tedy zvýšením konkurenceschopnosti.

Podstatou CRM je řízení rizik, čímž je dosahováno těchto efektů:

 • stabilizace podnikání v důsledku pokrytí rizik
 • snížení nákladů na pojištění
 • vysoká efektivita při vyřizování škod – jedná se o outsourcing převážné části agendy
 • úspora administrativy
 • hladký a příjemný chod této agendy

Vícenáklady, které zvyšují běžné náklady podnikatele v přepravě, jsou zejména:

 • náhrady škod na zásilkách z důvodu jejich ztráty, poškození nebo zničení, za které dopravce či zasilatel odpovídá
 • náklady interního zpracování škodných a jiných mimořádných událostí v samotné firmě dopravce či zasilatele 
 • náklady v rozsahu spoluúčastí na pojistném plnění u škod, které jsou pokryty pojistným plněním, avšak v pojistné smlouvě byla sjednána spoluúčast
 • náklady na právní zastoupení dopravce
 • náklady na zpracování a vyřízení škodných událostí, zaplacení soudních a správních poplatků, úředních překladů, znaleckých posudků atd. 
 • náhrady finančních škod z překročení sjednané dodací lhůty

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky nebo za její poškození, která vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě, až do okamžiku jeho vydání, jakožto i za překročení dodací lhůty. Předmětem odpovědnosti dopravce je zboží svěřené dopravci a dopravcem převzaté za účelem jeho přepravy.

Pojišťovaná rizika:

 • pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na přepravovaném nákladu 
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené odcizením 
 • pojištění odpovědnosti za škody na zásilkách přepravovaných speciálními vozy 
 • pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na použitých strojích
 • pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na přepravovaných svršcích
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené nakládkou a vykládkou 
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené překročením dodací lhůty
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené smluvním poddopravcem
 • zvýšení hodnoty přepravovaného zboží dle čl. 24 Úmluvy CMR
 • pojištění kvalifikované odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti zasilatele

Základní a rozhodující rozdíl mezi dopravcem a zasilatelem spočívá v tom, že dopravce přepravu věci provádí a za škodu na zásilce po dobu, po kterou je v jeho péči odpovídá. Zasilatel přepravu obstarává a odpovídá pouze po dobu, kdy se zásilka nachází v jeho péči a za sjednání způsobu a podmínek přepravy. 

Pojišťovaná rizika:

 • pojištění odpovědnosti způsobené zasilatelem 
 • pojištění odpovědnosti zasilatele v roli nepravého dopravce

Pojištění odpovědnosti autobusového dopravce

Autobusový dopravce odpovídá, mimo jiné i za poškození, ztrátu či zničení zavazadel, stejně jako za nezaviněné zpoždění. Dopravci tak nastává povinnost nahradit vzniklé škody. Protože ani ta nejlepší prevence nezabrání vzniku škod, je vhodné se na tato rizika pojistit. Nově existuje možnost pokrýt i riziko škod na převzatých zavazadlech a riziko škod zapříčiněných pozdním dojezdem.

Pojištění motorových vozidel – flotila

Flotilové pojištění pokrývá pojištění všech rizik specificky zaměřených na autodopravce podnikající v oblasti přepravy nákladu.

Pojišťovaná rizika:

 • odpovědnost z provozu vozidla (povinné ručení-POV)
 • riziko havárie
 • živelní rizika
 • asistenční služby
 • připojištění vozidel na novou cenu (GAP)
 • volitelná doplňková připojištění
 • úrazové pojištění 

Pojištění odpovědnosti

Toto pojištění Vás ochrání před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti za škodu, která vznikne třetí osobě v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností.

Pojišťovaná rizika:

 • obecná odpovědnost
 • odpovědnost dopravce
 • činnosti související s podnikáním (skladování, stěhování)
 •  náklady vynaložených zdravotní pojišťovnou
 • odpovědnost z držby nemovitostí
 • odpovědnost z pronajatých nemovitostí
 • odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli (ZAM,ZAM)
 • odpovědnost statutárních zástupců za chybná rozhodnutí (D & O)

Pojištění majetku

Nejčastěji se jedná o budovy, technologie, zařízení, stroje, nářadí, materiál, zásoby a kanceláře.

Pojišťovaná rizika:

 • živelní pojištění (požár, blesk, voda, vichřice, tíha sněhu) a vodovodní škody
 • mechanické poškození strojů
 • vnitřní poruchy strojů, odcizení
 • přepětí

Ostatní pojišťovaná rizika

 • pojištění finanční způsobilosti
 • pojištění pohledávek 
 • léčebné výlohy

Partneři

 • Allianz
 • Agra pojišťovna
 • Axa
 • Colonnade
 • ČSOB
 • Direct
 • ERV
 • Generali Česká pojišťovna
 • Hasičská pojišťovna
 • Kooperativa
 • Slavia
 • Uniqa

Připravili jsme pro Vás novou mobilní aplikaci!

Stáhněte a využijte naši mobilní aplikaci Help+Assist, která usnadňuje řidičům zadokumentování případné škody na vozidle a dispečerům rychlé info, že došlo ke škodě na vozidle.

Android App  

Zeptejte se nás!

Nenašli jste potřebné informace, nemáte čas hledat nebo jen potřebujete poradit? Kontaktujte nás v pracovní dny na telefonu nebo e-mailu a pomůžeme vám.