nobelia.cz

Firemní pojištění

Pro velké, střední, ale i malé firmy poskytujeme komplexní služby v oblasti pojištění a řízení rizik jejich podnikání. Prostřednictvím efektivního řízení rizik můžete eliminovat negativní dopady, které mohou nastat a lépe tak dosáhnete plnění vašich cílů. 

Jak probíhá spolupráce s námi? 

1. Proces řízení rizik  

Identifikujeme rizika, která jsou spojena s činnosti vašeho podnikání. Na základě detailní analýzy rizik navrhneme nejen možnosti pojištění, ale i preventivní opatření pro pokrytí rizik. Může se tak stát, že vám doporučíme např. nová protipožární opatření, nebo jinou formu kontroly řidičů.    

Proces řízení rizik je pro nás komplexní a opakující se proces, který se skládá z popisu činností a vztahů, z analýzy rizik a pokrytí rizik. Na základě tohto procesu vytvoříme Rizikovou zprávu, která je základem zadávací dokumentace pro výběrová řízení pojišťoven. Kvalitní Riziková zpráva je základem pro správně nastavený pojistný program a úsporu pojistného. 

 

2. Výběrové řízení na pojistitele

Na základě Rizikové zprávy pro vás zabezpečíme výběrové řízení. Vypracujeme zadávací dokumentaci pro pojišťovny, zpracujeme poptávkové řízení, tak aby jste dostali jen ty nejlepší nabídky přímo na míru vašemu podnikání. 

 

3. Pojistná smlouva

Po výběru pojistitele(ů) se postaráme o správné znění pojistné smlouvy. Pečlivě kontrolujeme pojistné podmínky a předkládáme vám smlouvu k podpisu. 

 

4. Správa pojištění 

Uzavřením smlouvy to u nás nekončí, právě naopak. Pro naše klienty neustále monitorujeme možnosti, které trh nabízí. V případě potřeby tak provádíme změny předmětů pojištění, jejich hodnot, limitů, spoluúčastí a změny rizik. S každou žádostí o změnu pojistného se i vy obracíte přímo na nás. 

 

5. Likvidace pojistných událostí 

Pomáháme vám s vyřizováním pojistných událostí z pojistných smluv, děláme vše pro to, aby jsme vymáhali oprávněné plnění pro naše klienty a vy se tak můžete naplno věnovat svému podnikání. 

Naši zkušení odborníci udělají maximum pro vyřízení škody ve váš prospěch a v co nejkratším čase. Důležité je, aby jste se vždy obraceli s hlášením pojistných událostí na naší společnost. Ušetříte tím mnoho času, námahy a starostí.

 

6. Webový portál pro on-line komunikaci 

Naši klienti mají možnost webového náhledu na své pojistné smlouvy a pojistné události, což velmi usnadňuje administraci a zefektivňuje vzájemnou komunikaci.

 

Produkty pojistného trhu

Services

 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon

  Doprava, spedice a logistika

 • icon

  Průmysl a stavebnictví

 • icon

  Služby a profesní činnosti

 • icon

  Zemědělství a lesnictví

 • icon

  Zdravotnictví a farmacie

 • icon

  Veřejná správa

 • icon

  Osobní pojištění a finance

  • Povinné ručení
  • Havarijní pojištění
  • Doplňkové pojištění
  • Pojištění odpovědnosti dopravce
  • Pojištění odpovědnosti zasilatele
  • Pojištění odpovědnosti přepravce
  • Pojištění poškození zboží během přepravy
  • Pojištění odcizení zboží a vandalismu
  • Profesní odpovědnost
  • Pojištění finanční způsobilosti
  • Pojištění nesplacení pohledávek
  • Pojištění proti falešným přepravcům
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění léčebných výloh
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
  • Strojní pojištění a pojištění elektroniky
  • Pojištění staveb a montáží
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění profesní odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (DO)
  • Pojištění pohledávek
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění léčebných výloh
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění vozidel
  • Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
  • Strojní pojištění a pojištění elektroniky
  • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění profesní odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění finanční způsobilosti
  • Pojištění proti úpadku
  • Pojištění odpovědnosti za vadný výrobek či provedenou službu
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění stažení výrobku z trhu
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (DO)
  • Pojištění pohledávek
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění léčebných výloh
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění zrušení kulturní či sportovní akce
  • Pojištění plodin
  • Pojištění zvířat
  • Pojištění lesů
  • Pojištění vozidel
  • Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
  • Strojní pojištění a pojištění elektroniky
  • Pojištění BPS (bioplynové stanice) a jiných technologií
  • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění pohledávek
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (DO)
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
  • Pojištění vozidel
  • Pojištění profesní odpovědnosti
  • Pojištění obecné odpovědnosti
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění majetku
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění vozidel
  • Strojní pojištění a pojištění elektroniky
  • Pojištění staveb a montáží
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (DO)
  • Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva
  • Pojištění zrušení kulturní či sportovní akce
  • Pojištění nemovitosti
  • Pojištění domácnosti
  • Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění vozidel
  • Životní pojištění
  • Úrazové pojištění
  • Cestovní pojištění

Partneři

 • Allianz
 • Agra pojišťovna
 • Axa
 • Colonnade
 • ČSOB
 • Direct
 • ERV
 • Generali Česká pojišťovna
 • Hasičská pojišťovna
 • Kooperativa
 • Slavia
 • Uniqa

Připravili jsme pro Vás novou mobilní aplikaci!

Stáhněte a využijte naši mobilní aplikaci Help+Assist, která usnadňuje řidičům zadokumentování případné škody na vozidle a dispečerům rychlé info, že došlo ke škodě na vozidle.

Android App  

Zeptejte se nás!

Nenašli jste potřebné informace, nemáte čas hledat nebo jen potřebujete poradit? Kontaktujte nás v pracovní dny na telefonu nebo e-mailu a pomůžeme vám.