nobelia.cz

Jaké služby nabízíme?

Risk management – proces řízení rizik

Rizika ohrožují dosažení našich cílů, mají potenciálně negativní dopad na naši činnost a s určitou pravděpodobností se u naší činnosti vyskytnou. Řízení rizik se snaží tyto negativní dopady co nejvíce eliminovat.

Naše společnost chápe řízení rizik jako ucelený, opakující se proces, který se skládá z popisu činností a vztahů, z analýzy rizik a pokrytí rizik.

Popis činností a vztahů

Rizika jsou spojena s činnostmi i nečinnostmi, např. odpovědnost z držby nemovitosti. Rizika ohrožují životy, zdraví i věci, mluvíme tak o předmětech pojištění.

Analýza rizik

S identifikací a popisem rizik souvisí ocenění rizik to je stanovení výše nákladů na uvedení věcí do původního stavu.

Pokrytí rizik

Pokrytí rizik se rozděluje na prevenci např. protipožární opatření a pokrytí rizik pojištěním tedy finanční kompenzací z pojištění. Více druhů pojištění tvoří pojistný program.

Popis činností a vztahů společně s analýzou rizik a zadáním pro pojištění jsou podkladem pro ucelený dokument, který se nazývá Riziková zpráva. Kvalitní Riziková zpráva je základem zadávací dokumentace pro výběrová řízení, základem k úsporám pojistného a k vyřizování oprávněných požadavků z nastalých škod.

Proces pojištění

Jedná se opět o ucelený opakující se proces, skládající se ze čtyř základních částí.

1. Výběrové řízení na pojistitele

 • analýza potřeb zájemce popř. Riziková zpráva
 • vypracování zadávací dokumentace
 • zpracování poptávkového řízení
 • vyhodnocení nabídek
 • výběr pojistitele(ů)

2. Pojistná smlouva

 • zadání k pojistné smlouvě
 • kontrola návrhu pojistné smlouvy
 • podpis pojistné smlouvy

3. Správa pojištění

 • změny předmětů pojištění, jejich hodnot, limitů, spoluúčastí a změny rizik
 • vyúčtování a platby pojistného

4. Likvidace pojistných událostí

 • vyřizování pojistných událostí z pojistných smluv našich zákazníků
 • vymáhání oprávněného plnění
 • vyřizování pojistných událostí ze smluv třetích osob

Naši klienti mají možnost webového náhledu na své pojistné smlouvy a pojistné události, což velmi usnadňuje administraci a zefektivňuje vzájemnou komunikaci.

Společnost Nobelia, s.r.o. disponuje odborníky, kteří zajistí, aby naši zákazníci obdrželi náhradu škody v oprávněné výši a včas. Důležité je, aby se naši zákazníci obraceli vždy, zejména při hlášení pojistných událostí, na naši společnost, která zajistí rychlé, úplné a správné vyřízení požadavků zákazníka. Zákazník tak šetří mnoho času, námahy a starostí.

Produkty pojistného trhu

Services

 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon
  illustration
 • icon

  Doprava, spedice a logistika

 • icon

  Průmysl a stavebnictví

 • icon

  Služby a profesní činnosti

 • icon

  Zemědělství a lesnictví

 • icon

  Zdravotnictví a farmacie

 • icon

  Veřejná správa

 • icon

  Osobní pojištění a finance

  • Povinné ručení
  • Havarijní pojištění
  • Doplňkové pojištění
  • Pojištění odpovědnosti dopravce
  • Pojištění odpovědnosti zasilatele
  • Pojištění odpovědnosti přepravce
  • Pojištění poškození zboží během přepravy
  • Pojištění odcizení zboží a vandalismu
  • Profesní odpovědnost
  • Pojištění finanční způsobilosti
  • Pojištění nesplacení pohledávek
  • Pojištění proti falešným přepravcům
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění léčebných výloh
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
  • Strojní pojištění a pojištění elektroniky
  • Pojištění staveb a montáží
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění profesní odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (DO)
  • Pojištění pohledávek
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění léčebných výloh
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění vozidel
  • Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
  • Strojní pojištění a pojištění elektroniky
  • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění profesní odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění finanční způsobilosti
  • Pojištění proti úpadku
  • Pojištění odpovědnosti za vadný výrobek či provedenou službu
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění stažení výrobku z trhu
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (DO)
  • Pojištění pohledávek
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění léčebných výloh
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění zrušení kulturní či sportovní akce
  • Pojištění plodin
  • Pojištění zvířat
  • Pojištění lesů
  • Pojištění vozidel
  • Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
  • Strojní pojištění a pojištění elektroniky
  • Pojištění BPS (bioplynové stanice) a jiných technologií
  • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
  • Pojištění pohledávek
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (DO)
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
  • Pojištění vozidel
  • Pojištění profesní odpovědnosti
  • Pojištění obecné odpovědnosti
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění majetku
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění vozidel
  • Strojní pojištění a pojištění elektroniky
  • Pojištění staveb a montáží
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (DO)
  • Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva
  • Pojištění zrušení kulturní či sportovní akce
  • Pojištění nemovitosti
  • Pojištění domácnosti
  • Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění vozidel
  • Životní pojištění
  • Úrazové pojištění
  • Cestovní pojištění

Partneři

 • Allianz
 • Agra pojišťovna
 • Axa
 • Colonnade
 • ČSOB
 • Direct
 • ERV
 • Generali Česká pojišťovna
 • Hasičská pojišťovna
 • Kooperativa
 • Slavia
 • Uniqa

Připravili jsme pro Vás novou mobilní aplikaci!

Nenašli jste potřebné informace, nemáte čas hledat nebo jen potřebujete poradit? Kontaktujte nás v pracovní dny na telefonu nebo e-mailu a pomůžeme vám.

Android App

Zeptejte se nás!

Nenašli jste potřebné informace, nemáte čas hledat nebo jen potřebujete poradit? Kontaktujte nás v pracovní dny na telefonu nebo e-mailu a pomůžeme vám.